EXILE・佐藤大樹、TETSUYAと共に『逃走中』に初参戦!「令和イチ、緊張した日でした」

EXILE・佐藤大樹、TETSUYAと共に『逃走中』に初参戦!「令和イチ、緊張した日でした」

EXILE・佐藤大樹、TETSUYAと共に『逃走中』に初参戦!「令和イチ、緊張した日でした」

Source: CanCam.jp
EXILE・佐藤大樹、TETSUYAと共に『逃走中』に初参戦!「令和イチ、緊張した日でした」